giải thích ý nghĩa 3 phần phim ma trận 6

Giải thích ý nghĩa của 3 phần phim Ma Trận

March 2019 Hoan Hỉ 0

Bộ phim không phải là về người đàn ông này: Anh ta chỉ là một con tốt. Bộ phim nói về người đàn bà này. Tất cả đều là về người đàn bà này: Đây là ý nghĩa của bộ phim: Con người tạo ra AI (Artificial Intelligence – Trí

những kĩ năng xã hội bạn nên biết

Những kĩ năng xã hội bạn nên biết (P1)

March 2019 Hoan Hỉ 0

1. “Tỏ ra yếu đuối khi bạn đang mạnh mẽ, và cho người ta thấy bạn mạnh mẽ khi mình đang yếu đuối.” Hãy biết cách giả ngu 2. Nói những điều mà người khác muốn nghe – “Bằng cách chủ động quan tâm tới người khác trong vòng hai