điều gì xảy ra nếu mặt trăng không còn nữa

Điều gì xảy ra nếu mặt trăng không còn nữa?

June 2019 Hoan Hỉ 0

Mặt trăng với trái đất (và chúng ta, những con người sống trên đó) giống như một anh bạn hàng xóm thân thiện dễ mến và khá kín tiếng. Chúng ta thích anh ấy vừa phải, nhưng nếu anh ta đi mất, vấn đề lớn nhất của chúng ta không