điều gì xảy ra nếu mặt trăng không còn nữa

Điều gì xảy ra nếu mặt trăng không còn nữa?

June 2019 Hoan Hỉ 0

Mặt trăng với trái đất (và chúng ta, những con người sống trên đó) giống như một anh bạn hàng xóm thân thiện dễ mến và khá kín tiếng. Chúng ta thích anh ấy vừa phải, nhưng nếu anh ta đi mất, vấn đề lớn nhất của chúng ta không

trái đất sẽ ra sao vào 500 năm nữa 1

Trái Đất sẽ thế nào trong 500 năm nữa?

June 2018 Hoan Hỉ 0

Nếu có thể du hành ngược thời gian về 500 năm trước, bạn sẽ thấy một đế chế Aztec hùng mạnh đang thống trị vùng trung tâm Mexico. Bạn sẽ thấy một bức tranh “Mona Lisa” mới tinh vừa mới ra đời ở giai đoạn Phục Hưng Châu Âu. Và