trái đất sẽ ra sao vào 500 năm nữa 1

Trái Đất sẽ thế nào trong 500 năm nữa?

June 2018 Hoan Hỉ 0

Nếu có thể du hành ngược thời gian về 500 năm trước, bạn sẽ thấy một đế chế Aztec hùng mạnh đang thống trị vùng trung tâm Mexico. Bạn sẽ thấy một bức tranh “Mona Lisa” mới tinh vừa mới ra đời ở giai đoạn Phục Hưng Châu Âu. Và